Trường ĐH Kinh tế quốc dân bổ sung điểm mới về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thứ Sáu, Tháng Năm 22nd, 2015

Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã công bố phương án tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, hệ chính quy, năm 2015.

Về tuyển thẳng:

Năm 2015, Trường ĐHKTQD tuyển thẳng đối với các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c và e, khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.

Tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, giải nhì, giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:


Môn đọat gải nhất, nhì, ba quốc gia

Được tuyển thẳng vào ĐHKTQD, ngành

Mã ngành

Điều kiện khác

Môn Toán Tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh

Tất cả các mã ngành, trừ mã D220201

Tốt nghiệp THPT năm 2015 và nộp hồ sơ theo mẫu, đúng thời hạn quy định

Môn Tin học, môn Vật lý, môn Hóa học Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Khoa học máy tính

D480101

Môn Sinh học, môn Hóa học Kinh tế tài nguyên

D110107

Kinh tế nông nghiệp

D620115

Môn tiếng Anh Ngôn ngữ Anh

D220201

Kinh tế quốc tế

D310106

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Quản trị khách sạn

D340107

Kinh doanh quốc tế

D340120

E-BBA

D110109

POHE

D110110

Môn Ngữ văn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Quản trị khách sạn

D340107

Trường tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

Về ưu tiên xét tuyển (Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích Quốc gia):

Đối tượng: Các thí sinh được tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền này.

– Giải nhất: cộng 3,5 điểm; Giải nhì: cộng 2,5 điểm; Giải ba: cộng 1,5 điểm

– Ngoài ra thí sinh đoạt giải khuyến khích được cộng 0,5 điểm.

Về xét tuyển thẳng:

Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm g (giành cho thí sinh là người khuyết tật), điểm h (thí sinh là người nước ngoài), khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm i, khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Cụ thể:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng c nhính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh thuộc đối tượng này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: mỗi huyện tuyển không quá 02 (hai) chỉ tiêu.

Ngành xét tuyển thẳng: Trường xét tuyển vào tất cả các ngành. Riêng ngành Tài chính ngân hàng 02 chỉ tiêu; ngành Kế toán 02 chỉ tiêu, chuyên ngành Kinh tế đầu tư 02 chỉ tiêu.